Pracownicy GS-u

Pracownicy GS w Tarnowcu

Pracownicy Gminnej Spółdzielni w Tarnowcu przed dworem. Druga z lewej kobieta to Pani Faber, żona Tadeusza Fabera. Czytaj dalej „Pracownicy GS-u”